4 Ağustos 2014 Pazartesi

Gereklilik Kipi- Olumsuz (-mamalı, -memeli)いけない

ならない

だめ

だめ sözcüğünün anlamı ‘sakın’ olup pek çok farklı kullanımı vardır. いけない  ile  ならない de sakın, yapma, etme anlamlarına gelir. Çekimleri ili sıfatlarınki gibi yapılır.

だめ rahat tavır benimsenen durumlarda söylenir.  いけない ve ならない sözcükleri biraz daha resmi hava taşır.  ならない herkesin uyması gerektiği yasak ve kuralların anlatımında kullanılır.

Fiil (~biçimi) + + いけない / ならない / だめ

İli Sıfat () + くて +   + いけない / ならない / だめ

Nalı Sıfat +  /であって +  + いけない / だめ

Nalı Sıfat +  /であって +  + ならない


()らない人()と話(はな)てはいけません。
Yabancılarla konuşma (bilmediğin kişilerle).

()()なりませんでした。
Erken yatmama izin verilmedi.

ここ()っていけません
Buraya girmemelisiniz.

それ()だめ
Onu yeme sakın!

()くまで電話(でん)はならない
Akşamları geç saate kadar telefon etmemelisin.

ここでたばこを吸()うってはいけません。禁煙(きんえん)ですから。 
Burada sigara içememelisiniz. Sigara İçme Yasağı olduğundan.

ドアを開()けっ放()しにしてはいけません。
Kapıyı açık bırakmamalısın

廊下(ろうか)を走(はし)てはいけないよ。
Koridorda koşmamalısın

(かぜ)(がつよ)てはだめです。
Eğer rüzgar güçlü olursa bu hiç iyi olmayacak.

Fiil biçiminde sıfatlar:

 

(こわ)がってはいけないよ。

Korkmamalıyız.

(しけん)が簡(かんたん)ではだめだ。
Sınav kolay olmamalı.

Sıfat
Fiil biçimi
()ずかし (utangaç)
()ずかし
()  (sıcak)
()
()  (acı verici)
()
() (korkunç)
()
() (üzgün)
()


 

いけない  -  ならない   -   だめ farklar:

ならない, cümle kurmakta tek başına kullanılamaz. Bir fiil, ad ya da sıfata bağlanmalıdır.

Dilbilgisel olarak
いけないよ !
だめ !
いけないわよ !
だめだよ !
“yapma!”, “hayır!”, “doğru değil!” gibi anlamlara gelen cümleler doğrudur. Ancak “ならないよ!” tek başına bir bilgi vermeden kullanılamaz.

ならないよ!”  daha çok yazımda ve genel, objektif yada herkes tarafından kabul edilmiş genel bir kural, kanun için kullanılır.  だめ hemen hemen konuşma dilinde kullanılır.

Geçmiş zamanda kullnım durumunda いけない   -   ならない  ya da   だめ geçmiş zaman çekimi yapılır.

Doğal
Nazik
いけなかった
いけませんでした
ならなかった
なりませんでした
だめだった
だめでした

Konuşma dilinde

 (-ては)  ifadesi (ちゃ()) ya da (っちゃ())
 (では) ifadesi  (じゃ()) dönüştüğü görülebilir.

()をついちゃだめだよ。
をついちゃだめですよ。
うそをついちゃだめだよ。
Yalan söylememelisin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder