26 Kasım 2013 Salı

東 西 南 北 去 方 駅 電

訓読み Kun-Yomi    ひがし
音読み On-Yomi      トウ
Anlamı                       Doğu
Radikal                     

                       ひがし                        doğu
東ほく               とうほく                       kuzeydoğu
東あ                   とうあ                           Doğu-Asya, Uzakdoğu
                   とうごく                       doğu ülkesi
東京                   とうきょう                   Tokyo
東日本               ひがしにほん               Doğu Japonya
東なん               とうなん                       güneydoğu
東ほう               とうほう                       doğu
東部                   とうぶ                           doğu bölgesi
東大                   とうだい                       Tokyo Üniversitesi'nin kısa adı
東京大           とうきょうだいがく   Tokyo Üniversitesi                     


西
訓読み Kun-Yomi    にし
音読み On-Yomi      セイ、サイ
Anlamı                       Batı
Radikal                     

西                                にし さい                   batı
西か                            すいか                           karpuz
西部                            せいぶ                           batı, garp cephesi
西                            せいおう                       Batı Avrupa
西よう                        せいよう                       batı, garp
西日本                        にしにほん                   Batı Japonya
西ようてき                せいようてき               batılı, batı uygarlığına ait, batı medeniyetlerine ait
西ようしき                せいようしき               batı tarzı
西ようふう                せいようふう               batı tarzı,batı stili (moda)
西なん                        せいなん                       güneybatı
なん西                        なんせい                       güneybatı
東西                            とうざい                       doğu-batı訓読み Kun-Yomi    みなみ
音読み On-Yomi      ナン
Anlamı                       Güney
Radikal                     

    はえ                güney rüzgarı
        みなみ            güney
    なんぶ            güney bölgesi
西    なんせい        güneybatı
    なんとう        güneydoğu


訓読み Kun-Yomi    きた
音読み On-Yomi      ホク
Anlamı                       kuzey
Radikal                     

                ぺきん            Pekin,  Beijing (Çin)
                ほくぶ            kuzey bölgesi
                きたかぜ        kuzey rüzgarı
                きたぐち        kuzey kapısı/girişi
                とうほく        kuzey-doğu
                ほくとう        kuzeydoğu
西                ほくせい        kuzeybatı
しん            ほくしん        Kuzey Yıldızı

訓読み Kun-Yomi    -
音読み On-Yomi      キョ、コ
Anlamı                       geçen, son, ayrılmak, terk etmek
Radikal                       

                geçen, son, ayrılmak, terk etmek
                geçen yıl
去月                きょげ    geçen ay


訓読み Kun-Yomi    かた
音読み On-Yomi      ホウ
Anlamı                       yön; yol, yöntem; şahıs, kişi, birey
Radikal                     

                    かた                            yön
                    ほう                            yön (belirli)
                あち                            o taraf, orada (uzak)
                こち                            bu taraf
                そち                            o taraf (dinleyiciye yakın)
                どち                            ne taraf, hangi yön
                よも, ほう             her yön, dört taraf
                うほ                        sağ taraf
                しか                       method

訓読み Kun-Yomi   
音読み On-Yomi      エキ
Anlamı                       istasyon
Radikal                     

                                    istasyon
                えきい        istasyon görevlisi
ちょ        えきちょ    istasyon şefi
            えきべ        istasyonda satılan obento, yolluk kumanya


訓読み Kun-Yomi   
音読み On-Yomi      デン
Anlamı                       elektrik
Radikal                     

                でん            telefon
電話す        でんわす    telefon etmek
                でんし        tren

                でん            elektrik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder