3 Aralık 2011 Cumartesi

「ば」ile Koşullu İfadeler

Eğer … olursa … olur şeklinde birinci cümledeki durum gerçekleşirse ikinci cümlede belirtilenin gerçekleştiği durumlarda kullanılır. Ancak izleyen durum zaten gerçekleşmişse ve amaç, niyet, maksat, emir ve istek belirtiyorsa kullanılmamalıdır.  İsimlere ve nalı sıfatlara koşul eki getirilemez. ~ばistenilen bir sonucu belirtirken kullanılan en yaygın koşullu ifadedir. ~ば  eğer bir şey olmuş olsaydı ne olurdu ifadeleri için de kullanılır.


Eylem ve Sıfatların 「ば」lı Çekimleri

Eylemlerde; son hecedeki / u / ünlüsü / e / ünlüsüne dönüştürülür ve「ば」 hecesi eklenir.

食べる            → 食べれ 食べれば
待つ                → 待て 待てば

「ない」 ile biten ili sıfatlar ve olumsuz kelimelerde sondaki 「い」 düşerülürerek「ければ」 eklenir.

おかしい     → おかしければ
ない             → なければ


どうすれば、東大(とうだい)に入学(にゅうがく)できますか。
Ne yaparsam Tokyo Üniversitesini kazanabilirim?

明日(あした)(あめ)が降()れば、どうしますか。
Eğer yarın yağmur yaparsa ne yapmalıyız?

わからないことがあれば、いつでも聞()いてください。
Eğer anlamadığın bir şey olursa, her zaman sorabilirsin.

友達(ともだち)に会()えれば、買()い物(もの)に行きます。
Arkadaşımla buluşabilirsek alışverişe gideceğiz.

お金(かね)があればいいね。
Param olsa iyi olurdu, değil mi?

(たの)しければ、私も行く。
Eğlenceli olacaksa ben de giderim.

(たの)しくなければ、私も行かない。
Eğlenceli olmayacaksa ben de gitmeyeceğim.

()べなければ病気(びょうき)になるよ。
Eğer yemezsen hasta olursun.

あと1000円あれば、このコートを買えるのに。
1,000 Yen’im daha olsaydı bu paltoyu alabilirdim.

あのとき右(みぎ)に曲()がれば、どうなっただろう。
Eğer orada sağa dönmüş olsaydım ne olurdu merak ediyorum.

İkinci cümle olumsuzsa ~koşullu ifadesinin kullanımı pek doğru olmaz:

徹夜(てつや)すれば、体調(たいちょう)が悪(わる)くなりますyerine
徹夜すると、体調が悪くなります。
Eğer bütün gece ayakta kalırsan, sağlığını kaybedersin/ sağlığın bozulur.

Birinci cümle bir sonuca ulaşmak için bir kriter veriyorsa (さえ), ~ば kullanılabilecek tek seçenektir:

お金さえ払(はら)えば、だれでも入会(にゅうかい)できる。
Ödedikten sonra, herkes katılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder