3 Aralık 2011 Cumartesi

「なら」ile Koşul İfadeleri


“Eğer… ise” “öyleyse” “…se” ifadeleriyle belirli bir olaya dikkat çekilerek, bir şeyin doğru olduğunun ya da gelecekte gerçekleşeceğinin belirtilmesidir. “Gelecek hafta ise ben boşum” gibi. 「なら」ifadelerinde şart ana cümleyi tamamlamaya yöneliktir. Yan cümleye bağlı bir sonuç söz konusudur.

「なら」 koşul ifadesinde bildirim 「だ」sı bulunmaz.

Ancak 「なら」 gerçekleşeceği kesin olan durumlarda ya da bir varsayım söz konusu değilse kullanılmamalıdır.
Belirlenen Gündem    +   なら   +   Sonuç

(たか)いなら、買()わない
Pahalıysa almayacağım.

みんなが行()くなら私(わたし)も行()く。
Herkes giderse ben de giderim/gideceğim.

アリスさんが言()うなら問題(もんだい)ないよ。
Alice Hanım öyle diyorsa sorun yoktur.

図書館(としょかん)なら、あそこです。
Kütüphaneyi soruyorsan, (işte) orası.

スーパーに行くのなら、しょうゆを買()ってきて。
Süpermarkete gidiyorsan, soya sosu al gel.

疲れる (つかれる) なら、お休み(おやすみ)なさい.
Yorgunsan dinlen (yat) lütfen.

旅行(りょこう)に行ったなら、写真(写真)を見()せてください。
Tatile gittiysen fotoğraflarını gösterir misin lütfen.

旅行(りょこう)に行くなら、カメラを持()っていくといいですよ。
Tatile gideceksen, kameranı yanında götürmelisin.

明日(あした)は晴()れなら、ピクニクしよう。
Yarın güneşli olursa, piknik yapalım.

私の立場(たちば)なら、どうしますか。
Sen benim yerimde olsan ne yapardın?


 なら temelde bir fiil biçimidir ve olmak fiili karşılığıdır. Bu nedenle isimlerden, sıfatlardan, zamirlerden sonra bir başka fiile gerek kalmadan kullanılabilir. na’lı sıfatlar ve isimler genellikle  なら koşullu ifadesi ile kullanılır.

なら önünde bazen ya da gelir. Bu anlamı değiştirmemektedir.
Konuşmalarda のなら bazenのだったら (veya んだったら) şeklinde söylenebilir. Burada yine anlam değişikliği yoktur.
ならば ifadesi için なら ifadesinden daha resmi bir söyleniş biçimi denilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder