20 Nisan 2011 Çarşamba

Kanci: 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 円 年


Anlamı Bir
訓読み Kun-Yomi ひと(つ)
音読み On-Yomi イチ、イツ

Radikal
(いち)
.

Anlamı İki
訓読み Kun-Yomi ふた(つ)、ふた
音読み On-Yomi

Radikal
二 (に)

.


Anlamı Üç
訓読み Kun-Yomi み(つ)、みっ(つ)、み
音読み On-Yomi サン

Radikal
一 (いち)

.

Anlamı Dört
訓読み Kun-Yomi よ(つ)、よっ(つ)、よ、よん
音読み On-Yomi

Radikal
囗 (くにがまえ)
.

AnlamıBeş
訓読み Kun-Yomiいつ(つ)、いつ
音読み On-Yomi
Radikal二 (に)
.

AnlamıAltı
訓読み Kun-Yomiむ、む(つ)、むっ(つ)
音読み On-Yomiロク
Radikal八  (はちがしら)
.

AnlamıYedi
訓読み Kun-Yomiなな、なな(つ)
音読み On-Yomiシチ
Radikal
一 (いち)
.


AnlamıSekiz
訓読み Kun-Yomiや、やっ(つ)、よう
音読み On-Yomiハチ
Radikal八 (はちがしら)
.

AnlamıDokuz
訓読み Kun-Yomiここの(つ)
音読み On-Yomiキュウ、ク
Radikal乙 (おつ)
.


AnlamıOn
訓読み Kun-Yomiとお、と
音読み On-Yomiジュウ
Radikal
十 (じゅう)
.


AnlamıYüz
訓読み Kun-Yomi-
音読み On-Yomiヒャク、ビャク、ピャク
Radikal白  (しろ)
.

AnlamıBin
訓読み Kun-Yomi
音読み On-Yomiセン、ゼン
Radikal十 (じゅう)
.

AnlamıOn Bin, Tümü, Her
訓読み Kun-Yomi-
音読み On-Yomiマン、バン
Radikal一 (いち)
.

AnlamıYen
訓読み Kun-Yomiまる(い)、まる
音読み On-Yomiエン
Radikal冂 (けいがまえ)


AnlamıYıl
訓読み Kun-Yomiとし
音読み On-Yomiネン
Radikal干 (ほす).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder