27 Nisan 2011 Çarşamba

て Çekimi ~てある gerçekleşmiş eylemler ~ておく geleceğe yönelik gerçekleştirilen eylemler

~てある

Eylemin gerçekleştirilmesi ile birlikte ortaya çıkan sonucu ifade eder.

ここに文字(もじ)が書()いてある  "Burada bazı harfler yazıyor (yazılı)”
書いている "yazıyorum" ifadesinde yazılandan ziyade yazma işlemi anlatılır.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere「~ている」 kalıbının aksine bu kalıp, sürmekte olan bir eylemi değil, tamamlanmış, son bulmuş bir eylemi, daha doğrusu eylemin yol açtığı durumu anlatır. Son bulan eylem başka bir olayın hazırlayıcısıymış izlenimini verir.

「~てある」kalıbıyla daha çok 「は」 ve 「も」 ilgeçleri kullanılır.

(まど)が開()いている -> Pencere açık. (Nasıl ve neden belirtilmemiş)
窓が開()けてある -> Pencere açık. (Birisi açtığından)

今日の野菜(やさい)はもう買ってあります。Bugünün sebzeleri çoktan alındı.
この件(けん)は社長(しゃちょう)に話(はな)してあります。O mesele şirket başkanı ile görüşüldü.
準備(じゅんび)はもうしてあるよ。- Hazırlıklar tamamlandı bile.
ホテルの予約(よやく)もしてある。Otel rezervasyonlarını da yaptım.

~ておく

Bir eylemi gelecekte gereksinim duyulacak bir durum göz önünde bulundurularak gerçekleştirmek, eylemi gerçekleştirip bırakmak ya da bir kişinin bir süreliğine bir işi yapmasına izin vermek gibi durumlarda kullanılır.

お弁当(べんとう)を作(つく)っておいた。 "Öğle yemeği hazırladım.”
(はな)を水につけておく。 “Çiçekleri suya koymak (bir süreliğine suda bırakmak)”
ここ に鍵(かぎ)を置()いておくかね。”Anahtarı buraya bırakıyorum”
電池(でんち)を買っておきます。”Pil alacağım.”
(明日試験(しけん) あります) 勉強(べんきょ) して おく。(yarın test var) Ders çalışacağım

Bu kalıpta –e genelde düşer ve 「ておく」 kalıbı「~とく」olarak kısaltılır.

作っておいた
作っといた
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder