14 Eylül 2010 Salı

Kanci: Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

1. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya; En basit kural tek çizimlerin soldan sağa ve yukarıdan aşağıya yapıldığıdır.

2. Bir grup yatay çizgi yukarıdan aşağıya çizilir. Her çizgi soldan sağa doğrudur ve yukarıdan başlayıp aşağıya gidilir.
Örnek:

3 (üç): 三 (さん)söz: 言 (こと)


3. Bir grup dikey çizgi soldan sağa doğru yapılır. Her çizgi yukarıdan aşağıya doğru çizilir ve en soldakinden başlayıp sağa doğru ilerlenir.
Örnek:

nehir: 川 (かわ)


eyalet: 州 (しゅう)


4. Orta dikeyler dış kanatlardan öncedir. Sağ ve solda çizgiler olduğunda ilk önce orta çizgi çizilir. Sonra soldaki çizgiden devam edilir.
Örnek:

su: 水 (みず)


iplik: 糸 (いと)


5. Dikeylerden önce Yatay çizgiler:
Çizgiler kesiştiğinde, yatay çizgiler ilk olarak yapılır.
Örnek:

10 (on): 十 (じゅう)
 
 En alt çizgi hariç:
Eğer altta yatay bir çizgi varsa dikey çizgi daha önce çizilir.
Örnek:

kral: 王 (おう)


6. İç kısımdan önce dış:
Dış kısımlar, soldaki dikeyden ilk önce çizilir.. Alttaki çizgi en son yapılır.
Örnek:

güneş: 日 (ひ)


pirinç tarlası: 田 (た)


ülke: 国 (くに)


Sağdaki açık kutu hariç:
Eğer sağdaki kutu açıksa, o zaman sol ve alt çizgi en son çizilir.
Örnek:

semt: 区 (く)


7. “soldan sağa”dan önce “sağdan sola” eğri çizgiler:
Sağdan sola çizilen bir eğri çizgi soldan sağa olandan daha önce çizilir.
Örnek:

kişi: 人 (ひと)


cümle: 文 (ぶん)

8. Yatay bir çizginin sağdan sola doğru çapraz bir çizgiyi kesmesi durumu belirsizdir. Yatay çizgi bazen ilk bazen ikinci sırada gelebilir. Ancak her iki durumda da ikinci çizgi birinciden daha uzundur.
Örnek:

sağ: 右 (みぎ)


sol: 左 (さ)


9. Yatay çizgi ilk gelir.

güç: 力 (りき)
 


dokuz (9): 九 (く)
 


10. Sağdan sola çapraz çizgi
Sağdan sola hafif eğimli yataymış gibi görünen bir çizgi.
Örnek:

Bin (1000): 千 (せん)
 


11. Düşey kesen çizgiler son olarak çizilir.
Ortadaki düşey kesen izgi son çizilir.
Örnek:

orta: 中 (なか)
 yarım: 半 (はん)
12. Yatay kesen çizgi son gelir.
Ortada kesen yatay bir çizgi son olarak çizilir.

kadın: 女 (おんな)


anne: 母 (はは)
bot: 舟 (ふね)

Ancak yatay çizgi ilk çizilir.

geniş: 大 (おお)

13. Yol radikali sondur.
Yol radikali, kakın kelimesindeki son kısım en son çizilir.

yakın: 近 (ちか(い))

14. Kapı radikali soldan başlar
Kapı radikalinin sol düşey kısmı sağdan öncelikli çizilir.

kapı: 門 (かど)

15. Yiyecek radikali sola doğru çizilir.
Yiyecek radikalinin sol kısmı sağ kısımdan sonra çizilir.

yiyecek: 食 (しょく)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder