13 Eylül 2010 Pazartesi

日本語 Japonca

Japonca [日本語], sondan eklemeli, bitişken bir dildir; fiil biçimleri ve konuşanın, dinleyicinin bağıl statüsünü ve konuşmada bahsedilen kişinin orada bulunup bulunmadığını belirten özel sözcük kadrosuyla Japon toplumunun hiyerarşik doğasını yansıtan karmaşık bir saygı ifadesi sistemi ile sivrilen bir dildir. Japoncanın ses envanteri nispeten küçüktür ve sözcüksel olarak tonlamalı vurgu sistemi vardır. Ayrıca Japonca hecelerin sonunda -n ünsüzü dışında bir ünsüz bulunmaz.

Üç farklı tipteki karakter -kana- yazı Japoncayı oluşturur;

Katakana; daha düz hatlara sahip köşeli karakterlerdir. Genel olarak Çince hariç yabancı dillerden gelen kelimeleri ve adları belirtmekte kullanılır. Ayrıca şırıl şırıl gibi doğa seslerinin taklitleri Katakana karakterler ile yazılır. Günümüzde sıklıkla menülerde, reklamlarda, eşya isimlerinde kullanılmaktadir.

Hiragana; daha yuvarlak, kıvrık bir yazım şekline sahiptir. Normal yazımda Hiragana genellikle bir çok kelimenin özünü oluşturan Kanci kombinasyonları ile görülür.

Kanci; eski zamanlarda Çinceden Japoncaya geçmiş olsa da günümüzde Kanci ve Çince karakterler birbirinden farklıdır. Çincede tek bir karakter bir kelimeyi temsil eder ve bu nedenle Kanci genelde, sembollere dayanan ve tüm bir kelimeyi veya düşünceyi/konsepti ifade eden ideogram ya da logorgram olarak adlandırılır. Karakterlerin temel yazım sırası ilk olarak soldan sağa doğrudur. Daha sonra ikinci aşama yukarıdan aşağıya şeklindedir. Düz yatay ve düşey çizgilerin olmadığı durumlarda istisnalar vardır. Her karakter aynı boyutta olmalıdır.

Japoncanın Kullanımsal Özellikleri

Konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır. Yine, cinsiyet ayrımının dile yansıması nedeniyle, kadın ve erkek dili belirgin bir biçimde birbirinden farklılaşmaktadır. Japonca, insan ilişkilerinin, dil yoluyla yoğun biçimde belirlendiği bir oluşuma sahiptir. ‘Saygı dili’ olarak adlandırılan yapı, Japonca'ya yansıyan insan ilişkilerinin en belirgin örneklerinden birisidir.

Japonya, küçük bir ada toplumu olmasına karşın ağız yönünden çok zengindir. Japoncadaki ağızları doğu ve batı Japonya ağızları olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır. Bu iki grubun altında tohoku, kansai ağzı gibi çeşitli bölgesel ağızlar bulunmaktadır. Bu ağızlar arasında anlaşılabilirlik oranında farklılaşmalar vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder